นโยบายการขอคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

(1) ซิมไม่ทำงานหรือหยุดทำงานเนื่องจากข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ หรือการขัดข้องของเครือข่าย หรือข้อบกพร่องอื่นในผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามการแก้ไขปัญหาจากทางทีมงาม eSIM.vacay อย่างเต็มความสามารถแล้ว พร้อมทั้งข้อมูลหรือหลักฐานแสดงถึงปัญหาดังกล่าว

(2) หรือกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งปัญหาผ่านเข้ามาทางระบบ และไม่มีการแก้ไขปัญหาโดย eSIM.vacay ให้กับลูกค้ามากกว่า 12 ชั่วโมงหลังจากลูกค้าแจ้งปัญหาผ่านช่องทาง Line , Facebook Chat, หรือ email support@vacay.asia

 

บริษัทจะไม่คืนเงิน สำหรับกรณีต่อไปนี้ไม่ว่าจะมีการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือไม่

(1) อุปกรณ์ไม่รองรับ eSIM หรือติดตั้ง Application นอกเหนือจาก Application พื้นฐานที่ทำให้ใช้งานไม่ได้

(2) ลูกค้าเปลี่ยนใจ หรือไม่ต้องการ หรือ ไม่จำเป็นต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(3)การตั้งค่าไม่ถูกต้อง โดยลูกค้าไม่ได้ทำตามคำแนะนำการตั้งค่า

(4) ขอยกเลิกโดยไม่ได้มีการแจ้งปัญหาเข้ามาทางระบบ

(5) ทำ QR code หรือรหัสการ Activate eSIM สูญหาย และถูกผู้อื่นนำไปใช้งาน โดย QR code หรือรหัสการ Activate eSIM ถือเป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่ต้องดูแล

(6) การสั่งซื้อที่เกินกว่า 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อสำเร็จ

 

การคืนเงิน

บริษัทจะคืนเป็น "เครดิต" ในระบบให้กับบัญชีที่สั่งซื้อตามมูลค่าของแพ็คเกจ นั้นๆ เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถใช้เครดิตเพื่อใช้ในการสั่งซื้อครั้งต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 บริษัท เวเคย์แทรเวิล จำกัด