เที่ยวไหนก็อุ่นใจไปกับ eSIM.vacay

ฟรี! ประกันการเดินทาง คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท นานสูงสุด 90 วัน
เฉพาะแพ็กเกจที่เข้าร่วมแคมเปญ จะได้รับฟรีประกันการเดินทางประเทศ และจำนวนวันเดินทางสูงสุดตามแพ็กเกจ

ภายใต้เครือทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TIPH)

ให้ความคุ้มครองโดย บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยออนไลน์ที่อยู่ภายใต้เครือทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TIPH) ที่มีความมั่นคงและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางและความคุ้มครองได้ที่ 02 842 9899

จัดความคุ้มครองให้แบบเน้นๆ

การเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

500,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ

500,000 บาท

การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินหรือเพื่อกลับประเทศ

500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ

500,000 บาท

ความล่าช้าในการเดินทางทุก 6 ชั่วโมง
(รวมสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท)

1,000 บาท

ความคุ้มครองฉบับเต็มได้ที่นี่

ความคุ้มครองฉบับเต็ม

สั่งซื้อ eSIM วันนี้ รับฟรี! ประกันการเดินทางจาก insurverse

*เฉพาะประเทศและแพ็กเกจที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุ้มครองการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
 • คุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 500,000 บาท
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาฉุกเฉิน และดำเนินการเคลื่อนย้ายเพื่อกลับประเทศ 500,000 บาท
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย กรณีเสียชีวิตภายใน 30 วันโดยนับจากวันที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท
 • ความล่าช้าในการเดินทางทุก 6 ชั่วโมง 1,000 บาท รวมสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
 • ดูรายละเอียดความคุ้มครองฉบับเต็มได้ ที่นี่
 • ลูกค้าต้องใช้สิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากสั่งซื้อ eSIM สำเร็จ
 • สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 • คุ้มครองตามประเทศเดียวกับการใช้งาน eSIM เท่านั้น
 • การรับสิทธิ์สำหรับเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทย และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถซื้อ eSIM เพิ่มเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ได้
 • หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ ไม่สามารถขอต่ออายุ หรือแลกคืนเป็นส่วนลดใดๆ ได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนขณะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น หากผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ถือเป็นโมฆะ
 • เฉพาะคนไทยที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้ บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย